A Zirci Baptista Gyülekezet 2010-ben ünnepelte fennállásának tizenötödik évfordulóját. A gyülekezetnek 20 bemerített tagja van, ezen kívül többen rendszeresen látogatják az alkalmainkat. Az istentiszteletek bensőséges, családias légkörben zajlanak.

Mindenféle korosztály, társadalmi réteg képviselői jelen vannak közösségünkben. Különbözőségeink ellenére széthúzás és torzsalkodás nélkül alkotunk egy egységet, mint az emberi test: a fül nem vitatkozik a szemmel, az orr nem tartja magánál értéktelenebbnek a csuklót.

Kiket várunk?

Gyerekeket és aggastyánokat, kövéreket és soványakat, férfiakat és nőket, kutyásokat és macskásokat, épeket és betegeket, frisseket és fáradtakat, gazdagokat és szegényeket, búvárokat és hegymászókat: Mindenkit.

A baptistákról

Magyarországon 1894-ben ütötte fel fejét a baptista mozgalom, ami 2009-ben ünnepelte négyszázadik születésnapját Amszterdamban. A baptista szó görög eredetű, jelentése: bemerítő/keresztelő. Nevünk onnan ered, hogy Jézus példáját követve a teljes test vízbe való bemerítésével történik a “keresztelés,” amit felnőtt korban gyakorlunk, a bemerítendő saját kérésére, miután szándéka komolyságáról az egész gyülekezet meggyőződött.

Alkalmaink

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 órai kezdettel
Házicsoport: Péntekenként 17 órakor

© 2017 Csetényi Baptista Körzet