Húsvét 2011

Simon András grafikája

Az életé a győzelem

Évről évre, megünnepelve Krisztus feltámadásának emlékünnepét ez jut az eszünkbe: Az életé a győzelem! A sűrű mindennapokban pontosan az ellenkezőjét fújjuk minden sóhajunkban, megnyilvánulásunkban. Mindig pesszimista módon nyilvánulunk meg. Panaszkodunk, lázadozunk és kételkedünk. Mindenben az árnyakat, az élet sötét oldalát látjuk. Ez aztán még arra is képtelenné tesz, hogy egyáltalán bizonyságot tegyünk hitünkről és meggyőződésünkről. Már pedig e nélkül nem érdemes keresztyénnek lenni. Ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába a ti hitetek. Pál apostol ezt részletesen kifejti a korinthusiaknak, első levelében: Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; akit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, kik elaludtak.” (I.Kor 15:12-20) Nekünk is szembesülnünk kell ezzel a kérdéssel, amikor ünnepelünk. Amikor szétnézünk magunk körül, a természetben, a kikelet tükrében, és mindannyiszor amikor megújít bennünket a kegyelem. Mert nem az ítéletet kapjuk, azonnal vétkeink bűneink miatt, hanem az Ő megbocsátó szeretetét. Még van lehetőségünk győzni Krisztusban, megújulni és dicsőségére élni. Ami legyőzi ezt a világot az a mi hitünk: Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1János 5:4). Ezen az ünnepen legyen a győzelem a hité, temessük el mindazt, ami az élet ellen szól, bűnt, világias gondolkodást, hitetlenséget és kételkedést. Az óember maradjon a sírban. Azért áll a golgotai kereszt, hogy hirdesse ördög, bűn és világ feletti győzelmét. A csodálatos, győzelmes hajnal már eljött! Feltámadt Hős ó dics Neked!  Nagy győzedelmedért, nagy győzedelmedért!…” (K.É. 62.)

Parányi kis lény érkezett gyülekezetünkbe, húsvéti ajándék és hírnökként: Sinka Liza. Csupán 55cm,  4100gr. Nagyon fontos hírt hozott, Isten szava, amit a teremtéskor  mondott, most is igaz. „Szaporodjatok, és sokasodjatok…” Az élet folyamata nem szűnt meg. Isten nem csak a földet, de a mennyországot is be akarja népesíteni teremtett lényekkel, az emberekkel. Liza jó eséllyel indul, mert meg vannak a képességei, a hitre. Tudjuk-e, úgy képviselni az evangéliumot előtte, hogy megragadja pici szívét az Ige és hitet fakasszon benne. Szülők, Nagyszülők, Gyülekezet! Győzelmes lesz az életünk és tovább adhatjuk azt az Életet, akié a győzelem?

 

Szeret az Úr és az ő csöpp életében is ott van szeretetének nagysága és örökké tartó ereje. Rajta keresztül is üzeni az Úr Jézus: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmi képen nem mentek be a mennyeknek országába.”(Mt 18,3) Gyülekezetünk gyermekei, parányi életükkel tanítanak bennünket, de felelősséget is rónak ránk. Felelünk értük, a következő generációért. Százéves gyülekezetünkben továbbra is az életé lesz a győzelem?

Az elmúlt napokban figyelve a növények, fákat, virágokat, erősítik bennem a bizonyosságot. Nem csak regenerálódik a természet, de átütő, eláradó illatával érzékelteti az élet erejét. Krisztusban életünk is ettől árad. Krisztus jó illata, az élet illata vagyunk: „Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?” (2Kor 2:15-16)

Alkalmas vagy-e 2011-ben a legjobb illatot árasztani? Az élet illatát továbbítod? Ha meghalt mindaz, ami régi és el van temetve és feltámadtál a Krisztussal, akkor alkalmas vagy erre.

 

De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.”(Róm.8:11.)

 

Legyünk győzedelmes hívő emberek, az élet emberei! Legyünk a Feltámadott Krisztus jó illatja!

Ámen

Csetény, 2011 húsvétja

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..